Gizlilik Politikası (KVKK Aydınlatma Metni)


Veri Sorumlusu

Veri sorumlusu, kişisel verilerin kontrol edildiği ve işlendiği KGM Turizm Danışmanlık Tic. Ltd. Şti., Yayalar Mah. Ankara Cad. No:125/1/7  adresinde mukim olup, bundan sonra "Firma" olarak anılacaktır.

Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Firma, hizmetlerini yerine getirebilmek, hizmet kalitesini geliştirebilmek ve yasal yükümlülükleri yerine getirebilmek için kişisel verileri toplar ve işler. Bu veriler, kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, müşteri işlem bilgileri, hizmet performans verileri, işlem güvenliği verileri ve diğerleri olabilir. Veriler, faturamiodesene.com internet sitesi üzerinden, e-posta, telefon, sosyal medya ve diğer iletişim kanalları aracılığıyla toplanabilir.

Kişisel Verilerin Aktarılması

Firma, kişisel verileri, hizmetlerini yerine getirebilmek, kullanıcı deneyimini geliştirebilmek ve yasal yükümlülükleri yerine getirebilmek amacıyla işler. Firma, kişisel verileri, işbu amaçlar doğrultusunda, yasaların izin verdiği durum ve ölçüde üçüncü taraflarla, hizmet sağlayıcıları ve iş ortaklarıyla paylaşabilir.

Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kişisel veri sahipleri, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 11. maddesi uyarınca belirli haklara sahiptir. Veri sahipleri, veri işleme ve aktarımına ilişkin taleplerini ve itirazlarını, yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen diğer yöntemlerle Firma'ya iletebilirler.

Verilerin Saklanması ve Güvenliği

Firma, kişisel verileri, yasal saklama süreleri ve ticari iş uygulamaları çerçevesinde muhafaza eder. Firma, kişisel verilerin güvenliğini sağlamak için gerekli teknik ve idari güvenlik önlemlerini alır.

Çerezler (Cookies)

Firma, kullanıcı deneyimini geliştirmek, hizmetlerini kişiselleştirmek ve web sitesinin verimli çalışmasını sağlamak için çerezler kullanabilir. Çerezler, bir web sitesinin kullanıcının cihazında depoladığı küçük metin dosyalarıdır. Kullanıcılar, internet tarayıcılarının ayarları aracılığıyla çerezleri kontrol edebilirler.

Gizlilik Politikası Değişiklikleri

Firma, işbu gizlilik politikasını dilediği zaman değiştirebilir. Değişiklikler, politikanın güncellendiği tarihten itibaren geçerli olacaktır.

Bu aydınlatma metni, kişisel verilerin toplanması, işlenmesi ve korunması hakkında kullanıcıları bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Elbette, sizin verdiğiniz bilgiler doğrultusunda bir "İade Koşulları" metni oluşturabilirim. Ancak, her hukuki metin gibi bu metnin de bir hukuk uzmanı tarafından kontrol edilmesini ve doğru bir şekilde uygulanabilirliğinin değerlendirilmesini öneririm.